Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor https://www.equitec.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.equitec.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Equitec. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze Equitec website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze Equitec is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze Equitec alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Equitec is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze Equitec her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Equitec.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Equitec te mogen claimen of te veronderstellen.

Equitec streeft naar een zo actueel mogelijke Equitec. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze Equitec onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze Equitec worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Equitec aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op Equitec website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.equitec.nl op deze pagina.

Whatsapp
Whatsapp
Hi 🐴